top of page

Ce credem...?

Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” - Fapte 15:11

etmyqlggc.png

Noi credem în lucrarea de convingere, regenerare, sfințire și glorificare a Duhului Sfânt; credem că Duhul Sfânt umple pe credincioși și îi echipează pentru slujire și pentru a putea trăi o viața după voia lui Dumnezeu.

trinity.png

Noi credem că este un singur Dumnezeu manifestat în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Credem că Dumnezeu este creatorul, susținătorul și stăpânul absolut al întregii creații, singurul vrednic de închinare, adorare și ascultare. ​

e759158fccecf2ca2c401755ead90d96-black-christian-fish-symbol-clipart-christian-symbols-607

Noi credem în divinitatea și umanitatea Domnului Isus Hristos; credem în nașterea Lui din fecioară, în viața Lui fără păcat, în minunile făcute de El, în moartea Lui înlocuitoare și răscumpărătoare de la cruce, în învierea lui fizică, în înălțarea Lui la dreapta Tatălui.

22040-200.png

Credem în a doua venire în trup a Domnului Isus Hristos şi în strângerea noastră cu El în glorie. Credem în învierea celor mântuiţi şi a celor pierduţi; cei mantuiţi vor învia pentru viaţa veşnica, iar cei pierduţi pentru osânda veşnică.

1_edited.jpg

Noi credem în inspirația, infailibilitatea și autoritatea absolută a Bibliei ca și Cuvânt al lui Dumnezeu. 

pray.jpg

Noi credem că omul este căzut în păcat și că singura posibilitate de mântuire este prin pocăință și credință în jertfa Domnului Isus Hristos. 

6.jpg

Noi credem în invierea din morți a tuturor oamenilor - a celor mântuiți pentru viața veșnică, iar a celor nemântuiți pentru pedeapsa eternă. 

7.png

Noi credem în unitatea spirituală a tuturor credincioșilor adevărați în trupul Domnului Isus Hristos - biserica.

bottom of page